Näver say näver

Ett experimentellt mode- och konsthantverksprojekt.

För några år sedan hittades en mängd näverbrev i Ryssland som var över 700 år gamla. Breven gick fortfarande att läsa.
Det faktum att ett analogt fotografi beräknas hålla i drygt 100 år och en CD eller hårddisk i kanske 30 år väcker många intressanta frågor om hållbarhet och hur vi värdesätter saker och material omkring oss.

I projektet Näver say näver tar jag fasta på dessa frågor – genom lek med olika statussymboler vänder och vrider jag på frågan om värde och lyfter in den utdöende näverslöjden i ett nytt sammanhang.

I nära samarbete med två äldre näverslöjdare ifrån Dalarna har jag under flera års tid förkovrat mig i näverns egenskaper och låtit ta fram en serie unika objekt.

>>>

 

 

 

 

(^-^)